KAJ JE ŠMAR DEJAVNOSTI ČLANSTVO OBVESTILA Prva stran

  ŠmaR - Društvo šmarničnih romarjev
 Dejavnosti društva ŠmaR


 

 

Pod dejavnosti na verskem področju štejemo različna peš romanja, ki se pričnejo v Žireh.

To so lahko krajša enodnevna romanja k votivnim cerkvam posvečenih Mariji v Sloveniji. Ustaljenih je 5 takih romanj letno.Enkrat letno pa izvedemo vsaj tridnevno romanje k slovenskim božjepotnim cerkvam, včasih pa tudi v tujino - Italijo, Avstrijo, Hrvaško...

Romanj se more udeležiti vsakdo, ne glede na versko, spolno ali rasno pripadnost in ne glede na politično prepričanje, vendar se mora na romanju držati pravil Statuta in svoje obnašanje prilagoditi pravilom občečloveških moralnih norm. Z udeležbo določenega števila romanj se pridobi status člana.

Na kulturnem področju dejavnosti ŠmaR proučujemo zgodovino romanj na Slovenskem, kar pomeni izpopolnjevanje znanja s pomočjo že nastalega slovstva, ustvarjanje nove literature, organiziranje krožkov, predavanj, okroglih miz in razstav.

Romarsko društvo ŠmaR Žiri je v desnem zvoniku farne cerkve v Žireh uredilo galerijo, v kateri pripravljamo priložnostne razstave.

K dejavnostim na družabnem področju pa lahko prištevamo druženje po zaključenih romanjih in 'prijeten' povratek domov, organizacija občnega zbora s pripadajočim protokolom in blagoslov mladega vina (krst), ki nas utrjuje za naše ŠmaR podvige.


 

 

 

--------------------------------------------
| PRVA STRAN | OBVESTILA | E-MAIL |